W DNIACH 12.07-28.07 PRZEBYWAMY NA URLOPIE !

           ZAMÓWIENIA SKŁADANE W TYCH DNIACH BĘDĄ REALIZOWANE PO 29.07.24
Producenci

Lampa grzebieniowa UVB 311 nm - WYPOŻYCZENIE

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48h
Cena: 250,00 zł 250.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

 Wypożyczenie lampy na okres 3 tygodni w cenie 250 zł.

Zapewniamy minimum formalności, bez kaucji ( przy odbiorze osobistym) 

Oferowana przez nas lampa grzebieniowa to sprzęt medyczny licencjonowanej niemieckiej firmy Cosmedico Medizintechnik. Lampa przeznaczona jest do fototerapii w warunkach domowych. W czasie fototerapii pacjent powinien znajdować się pod stałą kontrolą lekarską. Czas trwania terapii jest zależy od tego jak konkretna osoba reaguje na światło UV. Dzięki wysokiemu natężeniu promieniowania UV umożliwia bardzo krótkie czasy naświetlania. Lampa idealnie nadaje się do leczenia skóry głowy (dołączona nasadka grzebieniowa) oraz mniejszych obszarów skóry. Doskonale sprawdza się w leczeniu okolic paznokci, pach oraz miejsc intymnych. Wysoka skuteczność tej metody ograniczona jest do łuszczycy, bielactwa nabytego, atopowego zapalenia skóry (AZS), łojotokowego zapalenia skóry, przyłuszczycy (Pityriasis lichenoides),trądziku, egzemy

Co wchodzi w skład zestawu dołączonego do lampy medycznej?

W cenę wypożyczenia lampy wliczony jest zestaw, który składa się z :
-okularów ochronnych
- elektronicznego czasomierza,
- 1 szt. nasadki grzebieniowej,
- walizki na urządzenie oraz plan naświetlań.

Jak wypożyczyć lampę UV 109?

1.   Dodaj produkt do koszyka i złóż zamówienie (podaj swoje imię i nazwisko, adres na który ma być wysłana lampa, telefon kontaktowy) 

2.   Po otrzymaniu od Ciebie zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia najszybszego możliwego terminu wypożyczenia lampy.

3.     Uwaga! Dopiero po ustaleniu terminu wypożyczenia, należy wykonać przelew na wskazaną kwotę (kwota ta obejmuje wypożyczenie lampy na wybrany przez  Ciebie okres czasu, przesyłkę kurierską-dokumenty zwrotne oraz kaucję ) na nasze konto, którego dane otrzymasz w wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

Przy odbiorze osobistym nie  jest pobiera kaucja w wysokości 500 zł.

Przy wyborze przesyłki proszę o wybranie : przesyłka kurierska (dokumenty zwrotne)

Przesyłka kurierska (dokumenty zwrotne) to koszt 40 zł (lampa nie jest wysyłana do paczkomatów)

4.   Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy Psoriasis Farmacja lampa zostanie wysłana wraz z  regulaminem oraz formularzem wypożyczenia. Oba dokumenty należy podpisać przy kurierze dostarczającym Tobie przesyłkę. Po podpisaniu, kurier odbierze je od Ciebie i przekaże je do firmy Psoriasis Farmacja.(Regulamin na dole strony)

 5. Po zakończonym okresie wypożyczenia, lampę należy odesłać ( na koszt wypożyczającego) do siedzimy 
firmy na adres: Psoriasis Farmacja  ul.Boh.Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra

 

REGULAMIN PSORIASIS FARMACJA W ZAKRESIE WYNAJMU LAMP UVB

1.Regulamin określa warunki wynajmu lamp UVB.


2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Wypożyczającym – oznacza to stronę umowy wynajmu zawartej z Psoriasis farmacja ul.Boh.Westerplatte 9, Zielona Góra.

Składanie zamówień i terminy realizacji § 1

1. Przedmiotem wypożyczenia są urządzenia medyczne wyprodukowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, spełniające wymagania dyrektyw oraz normy dotyczącej bezpieczeństwa wyrobów medycznych. 2. Warunkiem wypożyczenia jest prawidłowe wypełnienie przez Wypożyczającego formularza wypożyczenia, dostępnego na stronie i w sklepie Psoriasis farmacja Zielona Góra 3. Wypożyczający wypełniający formularz zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych i adresów e-mail. 4. PSORIASIS FARMACJA nie odpowiada za szkody wynikłe z podania błędnych danych przez Wypożyczającego w formularzu zamówienia lub w sklepie internetowym 5. PSORIASIS FARMACJA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku braku wymaganych danych Wypożyczającego, uniemożliwiających ich potwierdzenie lub kontakt z Wypożyczającym, na przykład brak numeru telefonu lub adresu e-mail. 6. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Wypożyczającym w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. 8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez PSORIASIS FARMACJA telefonicznie dochodzi do zawarcia umowy wypożyczenia urządzenia pomiędzy Wypożyczającym a PSORIASIS FARMACJA 9. PSORIASIS FARMACJA uzgadnia z Wypożyczającym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób termin realizacji zamówienia. 10. Zamówione urządzenie dostarczane jest na adres wskazany przez
Wypożyczającego. 11. Wszystkie koszty związane z dostawą urządzenia do Wypożyczającego ponosi Wypożyczający. 12. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zapłaty od Wypożyczającego. 13. Na czas realizacji zamówienia składa się okres realizacji zamówienia przez PSORIASIS FARMACJA oraz czas na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na adres Wypożyczającego. 14. PSORIASIS FARMACJA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia związane z dostarczeniem przesyłki, z winy firmy kurierskiej. 15. Okres wypożyczenia w przypadku lampy UVB 109 trwa minimum 3 tygodnie. Rozpoczyna się od dnia wysłania przesyłki do Wypożyczającego a kończy się w dniu przekazania przesyłki zwrotnej kurierowi. Czas potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki do Wypożyczającego, zwykle 1-2 dni robocze, 16. Czas wypożyczenia trwający minimum 3 tygodnie został skalkulowany z dużym zapasem, tak aby można było w tym okresie przeprowadzić naświetlania trwające zwykle 2-3 tygodnie, lub dłużej w zależności od potrzeb.

Stan techniczny urządzenia § 2

1. PSORIASIS FARMACJA przekazuje do używania Wypożyczającemu urządzenie medyczne sprawne technicznie, nie posiadające usterek ani wad. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek awarii i usterek, Wypożyczający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie PSORIASIS FARMACJA telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Warunki reklamacji określone zostały w § 4. 3. PSORIASIS FARMACJA sprawdza stan techniczny urządzenia niezwłocznie po otrzymaniu z wypożyczenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia urządzenia, bądź braku wyposażenia dodatkowego, dostarczonego wraz z urządzeniem, PSORIASIS FARMACJA poinformuje o tym Wypożyczającego w formie pisemnej, w terminie 14 dni roboczych od daty zwrotu urządzenia.

Zobowiązania Wypożyczającego §3

1. Wypożyczający ma obowiązek sprawdzić jakość i kompletność dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych. 2. Wypożyczający zobowiązuje się do samodzielnego montażu urządzenia zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. 3. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania urządzenia według planu terapeutycznego, określonego po konsultacji z lekarzem dermatologiem. 4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad określonych w załączonej instrukcji obsługi. 5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania urządzenia oraz za wszelkie uszkodzenia urządzenia i dołączonego wyposażenia. 6. Wypożyczającemu zabrania się dokonywania jakichkolwiek samodzielnych przeróbek lub napraw urządzenia.
7. Wypożyczającemu w trakcie trwania wypożyczenia, zabrania się odpłatnego i nieodpłatnego wynajmowania lub użyczania urządzenia osobom trzecim. 8. Najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązuje się do poinformowania PSORIASIS FARMACJA o kończącym się okresie wypożyczenia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 9. Wypożyczający zobowiązuje się do należytego zapakowania i zabezpieczenia urządzenia do przesyłki kurierskiej. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania i zabezpieczenia urządzenia do przesyłki kurierskiej.

Reklamacje §4


1. Urządzenie podlega wymianie, jeżeli posiada wady fabryczne lub zostało uszkodzone mechanicznie w czasie transportu. 2. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne urządzenia powstałe podczas dostawy, Wypożyczający niezwłocznie zgłasza kurierowi i powiadamia PSORIASIS FARMACJA . Następnie Wypożyczający spisuje protokół reklamacyjny, który posiada kurier i który musi być podpisany przez kuriera. 3. W przypadku wady fabrycznej urządzenia, należy wypełnić protokół reklamacji dołączony do urządzenia oraz skontaktować się mailowo lub telefonicznie z PSORIASIS FARMACJA 4. Dokumentem uprawniającym Wypożyczającego do świadczeń gwarancyjnych jest paragon lub faktura VAT. 5.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez PSORIASIS FARMACJA jest dostarczenie urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą (paragonem ) oraz formularzem reklamacji. 6. PSORIASIS FARMACJA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia.

Zwroty §5

1. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia, lub uszkodzenia mechanicznego powstałego w czasie transportu, Wypożyczającemu przysługuje możliwość zwrotu urządzenia w terminie 7 dni od daty odbioru urządzenia. 2. Zwrot urządzenia odbywa się na koszt PSORIASIS FARMACJA 3. Zwracane urządzenie należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem / fakturą VAT oraz protokołem reklamacji (przypadku gdy urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, protokół reklamacji musi być podpisany przez kuriera). PSORIASIS FARMACJA gwarantuje zwrot kwoty równej cenie wypożyczenia. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wypożyczającego.
4. Wystawienie rachunku korygującego, jeśli jest niezbędne, oraz zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego urządzenia.

Kary umowne §6

1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego urządzenia, w tym również próby samodzielnych napraw i przeróbek, winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego urządzenia. 2. PSORIASIS FARMACJA zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia określonej w §7. 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu urządzenia, PSORIASIS FARMACJA zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości 10% od całkowitej ceny za wypożyczenie urządzenia, za każdy kolejny dzień zwłoki.

Ceny §7


1. Ceny wypożyczenia na stronie internetowej PSORIASIS FARMACJA zawierają podatek VAT. 2. Ceny nie zawierają kosztu transportu
3. PSORIASIS FARMACJA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie.
4. Istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia o minimum 1 tydzień za dodatkową opłatą. 5. PSORIASIS FARMACJA określa następujące wartości wypożyczanych urządzeń: lampa do fototerapii miejscowej UV109 w cenie 2350 zł.

Formy płatności §8


1. Ustala się następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy PSORIASIS FARMACJA, płatność kartą lub innym sposobem płatności elektronicznej, gotówką, za pobraniem lub w inny uzgodniony sposób, po ustaleniu warunków wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym a PSORIASIS FARMACJA 2. PSORIASIS FARMACJA po otrzymaniu wpłaty (nie dotyczy płatności za pobraniem) dokonuje wysyłki urządzenia.
3. Dane do dokonywania płatności na rachunek bankowy: PSORIASIS FARMACJA 98195000012006007219640002 BANK PKO S.A.

Ochrona prywatności i inne prawa § 9

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Wypożyczającego dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby PSORIASIS FARMACJA do celów marketingowych i ewidencyjnych. 3. PSORIASIS FARMACJA nigdy nie udostępnia danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail. 4. Wypożyczający zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów. 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez PSORIASIS FARMACJA danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Postanowienia dodatkowe §10


1. Obecność produktu w cenniku PSORIASIS FARMACJA nie oznacza dostępności urządzenia i możliwości realizacji zamówienia.
2. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby PSORIASIS FARMACJA.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.