Producenci

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:www.sklepfarmacja.pl Sklep Internetowy, którego Administratorem jest Iwona Sucharzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PSORIASIS FARMACJA Iwona Sucharzewska z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. ul.Boh.Westerplatte 9 lok. 8, 65-034 Zielona Góra, NIP,9730522922, zwana dalej jako „Administrator Danych Osobowych”, stosuje wszelkie prawem przewidziane środki ochrony dotyczące przetwarzania danych Użytkowników Sklepu Internetowego w oparciu o zastosowanie wyspecjalizowanych technologii zapewniających prawidłowe i bezpieczne przetwarzanie danych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Administrator Danych Osobowych oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników i Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

2.Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkiej wymaganej prawem staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, których dane dotyczą.

3.Wszelkie słowa występujące w nin. dokumencie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

4.Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zakupu w Serwisie. W tym przypadku wymagane jest podanie danych osobowych.

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu: zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

2.Administrator danych osobowych nie udostępnia podmiotom zewnętrznym danych osobowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych określonych przez przepisy szczególne.

3.Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe podmiotom przy pomocy, których realizuje Usługi.

4.Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży.

PLIKI COOKIES

1.Podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe (ang. cookies).

2.Pliki cookies zawierają unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz adres domeny z której pochodzą.

3.Stosowane przez Administratora Danych Osobowych pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przeniesienie do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.

4.Za pomocą plików cookies nie można zidentyfikować Użytkownika.

5.Za pośrednictwem plików cookies nie są pobierane jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika ani dane poufne zgromadzone na jego urządzeniach.

6. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Użytkownika, jak również w celach statystycznych. Pliki cookies pozwalają Administratorowi Danych Osobowych na dostosowanie Sklepu internetowego do potrzeb Użytkowników.

7. Pliki cookie umożliwiają prowadzenie osobnego koszyka zakupów dla każdego klienta oraz dostosowanie działania naszych witryn do indywidualnych upodobań użytkowników. Ponadto informują nas, które części witryn są odwiedzane przez użytkowników, pomagają nam mierzyć skuteczność reklam i gromadzić statystyki zapytań do wyszukiwarek, a także analizować zachowania użytkowników i na tej podstawie doskonalić formy komunikacji i same produkty.

8. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki cookies pochodzące ze Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy kierować zapytania na następujący adres Administratora danych osobowych: www.sklepfarmacja.pl

2.Administratorowi Danych Osobowych przysługuje prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie treści Polityki Prywatności oraz umieszczeniu jej tekstu jednolitego wraz z datą obowiązywania na stronie Sklepu Internetowego.

3.Wszelkie spory mogące powstać w związku z interpretacją Regulaminu Użytkownik i Administrator Danych Osobowcyh poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Administratora.

4. Administrator Danych Osobowych prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Administrator Danych Osobowych prosi o niekorzystanie z Serwisu.

Pobierz politykę prywatności (kliknij)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.